Skatter och pension

Skatt på pension i Portugal

Det har skett en del förändringar i det tidigare så extremt fördelaktiga skatteavtalet med Portugal där man helt kunde undvika skatt på tjänstepension. I maj 2019 så bestämde Sverige och Portugal att göra ändringar i det befintliga avtalet så att Sveriges möjligheter att beskatta pension efter flytt skulle öka. Ett nytt avtal togs fram som båda länder måste acceptera. Sverige har accepterat det nya avtalet vilket Portugal ännu inte har gjort. Enligt det nya avtalet så kommer Sverige ha rätt att beskatta alla som är begränsat skattskyldiga i Sverige med 25 % SINK-skatt fr o m 1 januari 2023.

6 februari beslutade dock Portugal att införa en skatt på pensioner på 10 % för den som flyttar dit efter mars 2020. Vad som därefter kommer att hända råder det osäkerhet om. Antingen accepterar även Portugal det nya avtalet man har med Sverige eller så väljer man att inte skriva på det då man nu har infört en skatt på pensioner. Om Portugal väljer att inte skriva på så återstår det att se hur Sverige kommer att agera. Antingen nöjer sig Sverige med att Portugal har infört en skatt eller så väljer man att säga upp det befintliga avtalet. Om Sverige inte driver saken vidare så kommer man som bosatt i Portugal, efter erhållen NHR-status, att betala 10 % skatt i Portugal på tjänstepension och 25 % SINK-skatt på alla övriga pensioner.

Senaste uppdateringar går alltid att läsa på våra samarbetspartners Sparsam Skatts hemsida www.sparsamskatt.se/lander/portugal Sparsam är experter på skatter.

Kontakta oss gärna på info@portugalbostad.se